Logo Zorg in Deurne

Welzijn en Wonen

Hoe je woont en leeft, heeft een grote invloed op je welzijn en levenskwaliteit. We zetten ons samen in voor een gemeente waar je zo lang mogelijk gezond en zelfstandig kunt wonen. Hoe kun jij zelf de leiding nemen over je eigen leven en je welzijn verbeteren?