Cliëntondersteuner buitengebied

De cliëntondersteuner buitengebied komt beroepsmatig bij boeren op het erf. Deze cliëntondersteuner is dan een erfbetreder, net zoals agrarisch adviseurs, dierenartsen, veevoeradviseurs etc.

Deurne heeft ongeveer 400 boeren in haar gemeente. Diverse bedrijven moeten aan de slag met duurzame keuzes over wat bij hun, hun bedrijf, de omgeving en de locatie past. Als boer word je misschien genoodzaakt om te gaan investeren in andere bedrijfsvoering of te stoppen vanwege de omgevingswet en Europese wetgeving.

Het stoppen van de bedrijfsvoering heeft gevolgen

Bedrijfsbeëindiging heeft gevolgen voor de sociaal-maatschappelijke status en brengt onzekerheden met zich mee. Het betreft vaak een rouwproces, waarin je als boer niet meer kunt terugvallen op het boerenbedrijf. De ‘Peelse’ mentaliteit is erop gericht om overheidsbemoeienis te vermijden, door zaken zelf te regelen. De externe veranderingen die worden opgedrongen, en ook gebrek aan opvolging, kunnen ervoor zorgen dat je je regie verliest. De kans op isolatie, (onzichtbare) armoede en emotioneel terugtrekken uit de maatschappij is dan groot.

De cliëntondersteuner voor het buitengebied ondersteunt boeren

Als boer kun je dan wel advies gebruiken vanuit meerdere disciplines. De cliëntondersteuner kan een goede analyse maken van de bedrijfssituatie, maar ook van de ondernemer. De cliëntondersteuner helpt de boeren en hun gezinnen en/of omgeving om zich bewust te zijn van hun situatie. De cliëntondersteuner overziet als coach het hele speelveld en helpt ondernemers met het maken van keuzes.

Hoe werkt het?

De regie ligt bij jou en jouw gezin, als agrarisch ondernemers. Je maakt samen een plan, dat aansluit bij jouw eigen motivatie. De cliëntondersteuner heeft als doel jou en je gezin te helpen in een richting die haalbaar en het beste is.

Wat kost het?

De cliëntondersteuner is gratis.

Onze cliëntondersteuner buitengebied

De cliëntondersteuner buitengebied stelt zich voor. Via de contactgegevens kun je rechtstreeks contact opnemen met deze cliëntondersteuner voor het buitengebied. Je kunt ook met Zorg in Deurne contact opnemen wanneer je een hulpvraag hebt.