Welkom bij de hulpwijzer van Deurne

Al jarenlang is er sprake van een enorm personeelstekort in deze branche. Als gevolg daarvan zijn veel zorgverleners overbelast en kan de kwaliteit van de zorg niet gewaarborgd worden. Deze themadag heeft dan ook een ambitieuze doel om meer mensen enthousiast te maken over het werken in de zorg. Zo ...

Ja hoor, daar was hij weer: Blue Monday. Volgens sommigen de meest saaie en deprimerende dag van het jaar, gelukkig ligt dat nu weer achter ons. Maar ...

In de koude wintermaanden is het goed om uw gezondheid een extra steuntje in de rug te geven en extra goed voor uzelf te zorgen. Zowel voor uw lichaa ...

Op 24 december 2021 zijn er nieuwe richtlijnen opgesteld voor veilig gecombineerd zorgvervoer met de taxi. Deze richtlijnen zijn opgesteld door KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer) naar aanleiding van een advies vanuit het OMT over het vervoer van ouderen en mensen met een beperking. De belangrijkste wijziging is dat: Er weer een maximering van de bezetting in de voertuigen gaat gelden. Er mogen per bank of rij stoelen twee zitplaatsen bezet zijn, waarbij geen reiziger naast de chauffeur mag plaatsnemen. Per 1 januari 2022 gelden de volgende richtlijnen binnen het Taxbus-vervoer: Als u een rit boekt, dan stelt de telefonist u enkele vragen om na te gaan of u geen Corona gerelateerde klachten heeft (gezondheidscheck). Als u geen klachten heeft, dan mag u met de Taxbus reizen. De chauffeur draagt een chirurgisch/medisch mondkapje. U heeft een chirurgisch mondkapje (type II of t ...

Spoedeisende zorg jeugdbescherming Per 1 januari 2022 verandert de uitvoerder van Spoedeisende Zorg van Jeugdbescherming naar Veilig Thuis. Crisis Interventie Team (CIT) Zuidoost-Brabant is per 1 januari de naam waaronder Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Spoedeisende Zorg in het vrijwillig kader ui ...

De start van een nieuw jaar geeft altijd zo'n fris gevoel van nieuwe kansen. En die kansen zijn overal om u heen. De vraag is alleen of u ze ook gaat ...