Ondersteuning voor mantelzorgers

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft. Meestal gaat het om zorg voor iemand met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd. Ben jij mantelzorger? En heb je hulp nodig bij het uitvoeren van deze zware taak? Wij helpen je graag.

Wanneer ben je mantelzorger?

Je bent mantelzorger als je ten minste 8 uur per week en langer dan 3 maanden onbetaald hulp en ondersteuning biedt. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan geldt dat je meer dan gebruikelijke zorg moet geven aan een naaste. Gebruikelijke zorg is de normale, dagelijkse ondersteuning die partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten, familie of vrienden aan elkaar geven.

Steunpunt Mantelzorg LEVgroep Deurne

Ben je mantelzorger en heb je informatie of praktische tips nodig? Of wil je jouw verhaal kwijt? Dan kun je terecht bij Steunpunt Mantelzorg van LEVgroep Deurne. Het steunpunt biedt persoonlijk advies, steun en informatie op het gebied van mantelzorg. Zowel praktisch als emotioneel. Het steunpunt organiseert cursussen en activiteiten ter ontspanning. Ook kun jij je daar aanmelden voor de nieuwsbrief.

Respijtzorg: even je mantelzorg overdragen

Soms wil of moet je jouw mantelzorgtaken even overdragen aan een ander. Je hebt tijd voor jezelf nodig. Bijvoorbeeld voor ontspanning, om bij te tanken of tijd voor andere gezinsleden. Dit wordt respijtzorg genoemd. Je kunt daar een beroep op doen.

Respijtzorg is het tijdelijk volledig overnemen van de zorgtaken van een mantelzorger. Dit wordt ook wel vervangende zorg genoemd. De hulp kan voor een enkele keer zijn, maar ook structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand. Verschillende vormen van respijtzorg zijn:

  • Opvang buitenshuis, zoals dagopvang, verblijf in een logeerhuis of in een time-outvoorziening.
  • Iemand kan bij de zorgvrager thuis komen, als deze graag in zijn/haar vertrouwde omgeving blijft.

De respijtzorg kan uitgevoerd worden door een beroepskracht of vrijwilliger.