Met een gehandicaptenparkeerkaart kun je parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle 27 landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Je moet je wel houden aan de lokale parkeerregels.

Soorten gehandicaptenparkeerkaarten

Er zijn 3 soorten kaarten:

 • Bestuurderskaart: je kunt zelf auto rijden.
 • Passagierskaart: je kunt niet zelf auto rijden.
 • Gecombineerde bestuurderskaart en passagierskaart: bijvoorbeeld als je blijvend in een rolstoel zit.

Welke voorwaarden gelden voor een gehandicaptenparkeerkaart?

Om een gehandicaptenparkeerkaart te krijgen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je mag bijvoorbeeld niet meer dan 100 meter zelfstandig kunnen lopen met hulpmiddelen, zoals krukken of een rollator. Tijdens een medisch onderzoek bepaalt een keuringsarts of je aan deze voorwaarden voldoet.

Wat heb je nodig?

 • Een geldig identiteitsbewijs.
 • Een recente pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen.

Gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen

Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Instellingen kunnen deze kaart aanvragen bij Zorg in Deurne.

Kosten

De gehandicaptenparkeerkaart is gratis in de gemeente Deurne.

Goed om te weten

 • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.
 • De parkeerkaart staat niet op kenteken. Je kunt de kaart voor elke auto gebruiken.
 • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.
 • Met een gehandicaptenparkeerkaart kun je in de gemeente Deurne parkeren op de aangegeven gehandicaptenparkeerplaatsen. Zorg ervoor dat je de kaart samen met een parkeerschijf duidelijk zichtbaar voor de voorruit van je auto plaatst.
 • Als het nodig is, kun je ook een eigen gehandicaptenparkeerplaats bij je woning of werkplek aanvragen. Meer informatie over de voorwaarden en hoe je een parkeerplaats aanvraagt staat op de website gemeente Deurne, pagina gehandicaptenparkeerplaats.
 • In andere gemeentes en landen kunnen verschillende regels gelden. Vaak staan deze op de verkeersborden vermeld.

Parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart

Landelijke regels

Landelijk mag je met een gehandicaptenparkeerkaart:

 1. parkeren op alle algemene gehandicaptenparkeerplaatsen;
 2. onbeperkt parkeren op plaatsen waar voor anderen een beperkte parkeertijd geldt;
 3. parkeren buiten de parkeervakken in een parkeerschijfzone;
 4. maximaal 3 uur parkeren langs een gele onderbroken streep. Leg in dit geval de parkeerschijf duidelijk zichtbaar in de auto;
 5. maximaal 3 uur parkeren buiten de parkeervakken binnen een woon- of winkelerf. Leg in dit geval de parkeerschijf duidelijk zichtbaar in de auto;
 6. maximaal 3 uur parkeren op een plaats waar dat op grond van een parkeerverbod voor anderen verboden is. Leg in dit geval de parkeerschijf duidelijk zichtbaar in de auto.

Let op! punt 2 geldt niet wanneer er specifiek bij de gehandicaptenparkeerplaats een bord staat met een maximale parkeerduur. In dat geval gebruik je dus toch een parkeerschijf. Bij deze gehandicaptenparkeerplaatsen staat niet altijd een blauwe streep, zoals bij gewone parkeerplaatsen met een maximale parkeerduur.

Regels die specifiek in Deurne gelden

In Deurne zijn enkele regels opgesteld die niet per se voor elke gemeente gelden:

 • In Deurne kun je gratis parkeren met een GPK. Dit geldt zowel voor gehandicaptenparkeerplaatsen als voor gewone openbare parkeerplaatsen. Deze regel geldt niet voor particuliere parkeergarages en parkeerterreinen. Hier betaal je dus gewoon.
 • Je mag niet parkeren op plaatsen die door ons zijn gereserveerd voor vergunninghouders. Je mag wel - gratis - parkeren op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen binnen een vergunningszone.