Ondersteuning bij een laag inkomen (minimaregeling)

Extra geld voor inwoners uit Deurne met een laag inkomen

Bijzondere bijstand (110%)

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor extra kosten die je zelf niet kunt betalen. Je moet bijvoorbeeld een kapotte wasmachine vervangen, of een eigen bijdrage betalen voor een advocaat. Alleen inwoners van Deurne met een laag inkomen tot 110% van de bijstandsnorm kunnen gebruik maken van de bijzondere bijstand. Voor meer informatie en het aanvraagformulier kijk je op Bijzondere bijstand | Senzer.

Individuele inkomenstoeslag (120%)

De individuele inkomenstoeslag is een jaarlijks bedrag voor inwoners van Deurne met een laag inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm. Je mag zelf beslissen waar je dit geld aan uitgeeft. Voor meer informatie en het aanvraagformulier kijk je op Bijzondere bijstand | Senzer.

Studietoeslag

Studeer je, maar kun je door een medische beperking niet werken om wat bij te verdienen? Dan heb je mogelijk recht op studietoeslag. Je moet hiervoor wel studiefinanciering ontvangen of een basistoelage als de tegemoetkoming voor scholieren. Ook mag je voor deze toeslag geen recht hebben op een Wajong-uitkering. Voor meer informatie en het aanvraagformulier kijk je op Bijzondere bijstand | Senzer.

Zorgverzekering (collectieve aanvullende verzekering) (120%)

Heb je een laag inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, en zorgkosten die de basisverzekering niet vergoedt? Maak dan gebruik van de gemeentelijke collectieve aanvullende verzekering (CAV). Voor meer informatie en het aanvraagformulier kijk je op Gezondverzekerd.nl.

Extra geld voor bijvoorbeeld een sportabonnement, cursus of sociale activiteit (120%)

Alle inwoners van Deurne met een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm ontvangen € 250,-. Dit heet de regeling “Meedoen”. Je mag dit geld vrij besteden. Iedereen met een uitkering via de participatiewet krijgt dit bedrag automatisch. Je hoeft hiervoor dus niks te doen. Heb je geen uitkering maar wel een inkomen tot 120%? Vul dan het formulier regeling meedoen 2024 in. Voor kinderen is er Stichting Leergeld: www.leergelddeurne.nl.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kun je de lokale belastingen niet betalen? Dan kan het zijn dat je niet alles (volledig) hoeft te betalen. Dat heet kwijtschelding. Je kunt kwijtschelding krijgen als je een inkomen op of rond bijstandsniveau en geen/weinig spaargeld of bezit hebt. Kijk voor meer informatie op Kwijtschelding | BSOB (bs-ob.nl).

Landelijke toeslagen

  • Zorgtoeslag: tegemoetkoming in de zorgverzekeringskosten.
  • Kinderopvangtoeslag: tegemoetkoming in de kinderopvangkosten.
  • Kinderbijslag: een financiële bijdrage voor ouders met kinderen.
  • Kindgebonden budget: een bijdrage in de kosten van kinderen.
  • Huurtoeslag: tegemoetkoming in de huurkosten.

Kijk voor meer informatie op Kan ik ondersteuning krijgen bij een laag inkomen? | Rijksoverheid.nl.

Organisaties in Deurne voor mensen met een laag inkomen

Stichting Voedselbank Deurne

Heb je financiële problemen en weinig geld voor de boodschappen? Misschien kan de Voedselbank je helpen. De locatie is Florijn 7 in Deurne (industrienummer 1110). Kijk voor meer informatie op Stichting Voedselbank Deurne - Voedselpakketten Deurne, Asten Someren.

Korting op je Bibliotheekpas

Inwoners van Deurne met een inkomensverklaring betalen maar € 12,- voor een jaarabonnement.

Kledingbank

Bij de kledingbank kunnen kinderen en volwassenen terecht met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Bij de kledingbank ontvang je gratis kleding. De kledingbank is een onderdeel van Stichting ’t Hart.

Kringloopwinkels

In de kringloopwinkel Deurne en kringloopwinkel Rommel of Rijkdom is voor elke beurs wat te koop. Bijvoorbeeld kleding, boeken, speelgoed, meubels, fietsen, etc.

Speelgoedbank Pompidom en Kinderkleding ruilpunt Deurne

Deze organisaties verzamelen speciaal voor kinderen speelgoed en kleding. Ouders met kinderen kunnen gratis speelgoed en kinderkleding ophalen. Kijk voor meer informatie op Pompidom SpeelGOED, speelgoed voor elk kind, jong en oud!

Heb je geen geld voor menstruatieproducten?

Op de scholen van het IVOD en bij de Voedselbank is gratis maandverband verkrijgbaar. Stichting Pompidom heeft een MUP; een menstruatieproducten uitgiftepunt. Dit is in samenwerking met het Armoedefonds.

Inkomensverklaring

Met een inkomensverklaring kun je laten zien dat je een minimum inkomen hebt. Op de inkomensverklaring staat bij welke organisaties je deze verklaring kunt gebruiken. Veel organisaties vragen nog meer informatie dan de inkomensverklaring. Vraag dus altijd vooraf wat je mee moet nemen. Heb je geen uitkering of heb je eerder geen minimaregeling aangevraagd? Dan ontvang je de inkomensverklaring bij de eerste aanvraag van een minimaregeling of uitkering.