Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten. In sommige gevallen kun je bijzonder verlof of vrijstelling aanvragen en hoeft je kind niet naar school.

Leerplicht en kwalificatieplicht

Je kind mag vanaf 4 jaar naar school. Je kind is leerplichtig vanaf 5 jaar tot 16 jaar.

De leerplicht is bedoeld om jongeren op school te houden tot ze genoeg opleiding hebben om een baan te vinden. Hierna volgt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat jongeren van 16 en 17 jaar die niet voldoende opleiding hebben of geen diploma, verplicht zijn een diploma te halen. Dit is een havo-, vwo-, of mbo-diploma. Het kind kan ook aan de kwalificatieplicht voldoen door een combinatie van leren en werken.

Soorten bijzonder verlof of vrijstelling

Er zijn 3 soorten bijzonder verlof of vrijstelling:

 1. vrijstelling tot inschrijving op een school;
 2. vrijstelling tot schoolbezoek (goedgekeurd verlof);
 3. vrijstelling voor een paar uur per week voor kinderen van 5 jaar en jonger.

Hoe werkt het?

1. Vrijjstelling tot inschrijving

Je kind kan vrijstelling krijgen van inschrijving op een school in 5 gevallen:

 • Je kind kan niet naar school door een lichamelijke of geestelijke beperking.
 • Je vindt dat geen enkele school past bij je godsdienst- of levensovertuiging.
 • Je kind is ingeschreven op een school in het buitenland.
 • Je leidt een trekkend bestaan en je kinderen reizen mee. Je bent bijvoorbeeld schipper, kermisexploitant of circusmedewerker.
 • Je kind is kwalificatieplichtig (16 en 17 jaar) en wil een andere opleiding doen dan een reguliere school.

2. Vrijstelling tot schoolbezoek (bijzonder verlof)

Je kunt vrijstelling krijgen, zodat je kind tijdelijk niet naar school hoeft. Dit kan om de volgende redenen:

 • kind is ziek;
 • religieuze feestdag;
 • belangrijke gebeurtenis zoals een huwelijk, begrafenis of verhuizing van het gezin;
 • vakantie buiten schoolvakanties, omdat je door je beroep niet in de schoolvakanties weg kunt (maximaal 10 dagen per jaar).

3. Vrijstelling tot 6 jaar

Is je kind nog geen 6 jaar? Dan mag je je kind thuishouden om te voorkomen dat het te veel belast wordt. Dit mag maximaal 5 uur per week. Je kunt dit uitbreiden naar maximaal 10 uur per week, als je toestemming krijgt van de directeur.

Wat moet je doen?

1. Vrijstelling inschrijving op een school

 • Je meldt bij de leerplichtambtenaar van de gemeente dat je je kind niet inschrijft op een school. Je kunt die melding doen met het formulier bijzonder verlof of vrijstelling leerplicht aanvragen.
 • Doe dit voordat je kind 5 jaar wordt. Als je dit later doet, moet je dit elk jaar vóór 1 juli melden.

2. Vrijstelling van schoolbezoek

 • Als je kind ziek is of er is een religieuze feestdag, dan meld je aan de school dat je kind niet naar school komt.
 • In andere gevallen vraag je verlof aan de directeur van de school.

3. Vrijstelling paar uur per week kinderen van 5 jaar

 • Je meldt aan de school dat je je kind enkele uren per week thuishoudt.
 • Als je je kind meer dan 5 uur per week wilt thuishouden, vraag je toestemming aan de directeur van de school.

Wat heb je nodig?

1. Bij een vrijstelling inschrijving op een school

 • Bij psychische en lichamelijke klachten: een verklaring van een arts, pedagoog of psycholoog.
 • Als je vindt dat geen enkele school in de buurt past bij je geloof of levensovertuiging: een verklaring waarin je uitlegt waarom dit zo is.
 • Als je kind in het buitenland op school zit: een verklaring van de directeur van de buitenlandse school.
 • Als je kind 16 of 17 is: een bewijs dat je kind een andere opleiding gaat volgen.

2. Bij een vrijstelling van schoolbezoek

Als je verlof aan de directeur van de school vraagt: bewijsstukken die laten zien dat het verlof nodig is. Bijvoorbeeld de uitnodiging voor een bruiloft of een overlijdensbericht.

Meer informatie

 • Je mag je kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doe je dit wel, dan overtreed je de wet en ben je strafbaar.
 • Als je op je werk geen vrij kunt krijgen tijdens de schoolvakanties (vanwege de specifieke aard van het beroep), dan kun je 1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit doe je minimaal 8 weken van tevoren bij de directeur van de school.

Bekijk de regels en voorwaarden hierover op de website van de Rijksoverheid.