Wat te verwachten van een onafhankelijke cliëntondersteuner?

De onafhankelijke cliëntondersteuner geeft u advies over de zorg en ondersteuning die u nodig heeft, denkt met u mee, helpt u bij het stellen van vragen, het bedenken van oplossingen en het maken van keuzes. De onafhankelijke cliëntondersteuner is uw persoonlijk adviseur en kijkt samen met u en de medewerker van Zorg in Deurne wat de beste oplossing is. De onafhankelijke cliëntondersteuner helpt u wegwijs te maken in wetten en regels.

Onafhankelijke cliëntondersteuning is gratis. U krijgt dus geen rekening. Ook heeft het geen gevolgen voor uw eigen risico.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties