Wat te verwachten van een onafhankelijke cliëntondersteuner?

De onafhankelijke cliëntondersteuner geeft u advies over de zorg en ondersteuning die u nodig heeft, denkt met u mee, helpt u bij het stellen van vragen, het bedenken van oplossingen en het maken van keuzes. De onafhankelijke cliëntondersteuner is uw persoonlijk adviseur en kijkt samen met u en de medewerker van Zorg in Deurne wat de beste oplossing is. De onafhankelijke cliëntondersteuner helpt u wegwijs te maken in wetten en regels.

Onafhankelijke cliëntondersteuning is gratis. U krijgt dus geen rekening. Ook heeft het geen gevolgen voor uw eigen risico.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties