Communicatiehulpmiddelen

Communicatiehulpmiddelen helpen u bijvoorbeeld bij het spreken. Om informatie te begrijpen. Of om iemand te waarschuwen. Er zijn verschillende soorten communicatiehulpmiddelen:

 • een speciale computer met speciale programma’s
 • voorleesapparatuur en apparatuur om pagina’s om te slaan
 • een daisyspeler
 • een beeldtelefoon en teksttelefoon.
 • een omgevingsbestuurde telefoon
 • spraakvervangende hulpmiddelen
 • een Stemversterker
 • alarmapparatuur om iemand te waarschuwen
 • wekapparatuur en waarschuwingsapparatuur. Bijvoorbeeld een lichtbel of een trilwekker

Vergoeding

 • Zorgverzekeraar: in het basispakket zitten veel communicatiehulpmiddelen. Check de voorwaarden in uw polis. Of vraag uw zorgverzekeraar om meer informatie.  
 • UWV: heeft u communicatiehulpmiddelen nodig voor uw werk of opleiding? Dan vergoedt UWV die vaak.
 • Op Hulpmiddelen aanschaffen leest u meer over het kopen van hulpmiddelen. En over mogelijke vergoedingen. 

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties