Pleeggezin

Bij pleegzorg wonen kinderen tot 18 jaar - tijdelijk - niet bij hun ouders. Maar in een pleeggezin. Bijvoorbeeld als een ouder naar het ziekenhuis moet en er geen opvang is. Of als een ouder een kind mishandelt of verwaarloost.

  • De gemeente of een kinderrechter beslist wanneer een kind naar een pleeggezin moet. Lees meer over pleegzorg.
  • Volgens de Jeugdwet gaat een jongere die uit huis wordt geplaatst, bij voorkeur naar een pleegouder of gezinshuis.
  • Het uithuisplaatsen van een kind is verplicht als er een kinderbeschermingsmaatregel is opgelegd.
  • Pleegzorg duurt totdat de ouders zelf weer kunnen zorgen voor hun kind(eren).

Keuze pleeggezin

  • Een pleegzorginstelling vraagt eerst aan familieleden of bekenden om het kind op te vangen.
  • Lukt dat niet? Dan zoekt de instelling een geschikt pleeggezin. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren. Zodat het kind snel weet bij wie hij of zij kan opgroeien.
  • Een pleeggezin verzorgt het kind 7 dagen per week.
  • Het doel van pleegzorg is dat de ouders het kind na een tijd weer opvoeden. Is dat niet mogelijk? Dan nemen pleegouders de opvoeding van het kind voor langere tijd op zich.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Pleeggezin'

Alle veelgestelde vragen