Dagverzorging voor ouderen

Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar wel meedoen aan activiteiten in een verzorgingshuis? En hulp krijgen bij dagelijkse activiteiten? Dan is dagverzorging misschien iets voor u.

  • Dagverzorging biedt ook een tijdelijke oplossing terwijl u wacht op een plek in een verzorgingshuis. Of om overbelasting van uw mantelzorger te voorkomen.

Hulp

U krijgt dagverzorging bij veel zorginstellingen.

  • Een zorginstelling biedt overdag opvang. En geeft persoonlijke begeleiding en verzorging. Bijvoorbeeld hulp bij het eten.
  • U krijgt ook begeleiding in een groep.
  • U krijgt eventueel verpleegkundige hulp. Bijvoorbeeld bij het innemen van medicijnen. Of bij het verzorgen van wonden.
  • U bent ’s avonds en ’s nachts thuis. Thuis krijgt u hulp van uw mantelzorger of van de thuiszorg.

Regelen

U kunt verschillende vormen van dagverzorging regelen. Afhankelijk van uw situatie en indicatie.

  • Wilt u begeleiding regelen? Vraag het Wmo-loket of sociale wijkteam in uw gemeente om meer informatie over het aanvragen van Wmo-ondersteuning. Dit valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • Wilt u persoonlijke verzorging en verpleging regelen? Ga dan naar  wijkverpleging. Verzorging en verpleging vallen onder de Zorgverzekeringswet.
  • Heeft u een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan regelt u dagverzorging eerst via de Wet langdurige zorg. Dagverzorging is soms ook onderdeel van uw Wlz-zorg.

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties