Mantelzorg & vrijwilligers

Vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en mantelzorgers zijn van groot belang in onze gemeente. Wij hechten hier veel waarde aan. Zorg in Deurne biedt ondersteuning voor mantelzorgers en voor vrijwilligers. Ook hebben we een verzekering voor vrijwilligers en komen mantelzorgers in aanmerking voor de mantelzorgwaardering. Hieronder vindt u alle informatie.

Als mantelzorger bent u veel belangrijker dan u zelf misschien denkt. De gemeente wilt u graag bedanken voor de hulp en zorg die u biedt aan uw naaste. Daarom wordt ook in 2021 weer de jaarlijkse waarderingsactie voor mantelzorgers georganiseerd. Evenals vorige jaren gebeurt dat in samenwerking met ...