Kledingbank Deurne

Cratosvrienden heeft ook een kledingbank. Er is een ruimte gehuurd op Spoorlaan 5 te Deurne ( schuin tegenover het station ). De coördinatie is in handen van Corry van der Singel. 

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties