Financiële tegemoetkoming medisch afval

Deurnese inwoners die in hun huishouden te maken hebben met een chronische ziekte of een medische beperking, kunnen bij de gemeente Deurne een financiële tegemoetkoming aanvragen voor het medisch afval. Met medisch afval is bijvoorbeeld stomamateriaal, nierdialysemateriaal, infuuszakken of incontinentiemateriaal.

Het scheiden van medisch afval is in veel gevallen niet mogelijk en leidt tot extra restafval. Huishoudens met (veel) medisch afval hebben hierdoor te maken met extra kosten. Gemeente Deurne wil deze huishoudens financieel tegemoetkomen. Wilt u gebruik maken van deze regeling, lees eerst de onderstaande informatie goed door. Voldoet u aan de voorwaarden? Vul dan het aanvraagformulier in.

Wie kan een tegemoetkoming aanvragen?

De tegemoetkoming voor medisch afval is aan te vragen wanneer u; 

  • inwoner bent van gemeente Deurne;
  • niet in een instelling woont; 
  • en onvermijdbaar medisch afval hebt.

U kunt een jaarlijkse financiële tegemoetkoming voor medisch afval aanvragen.

Let op. Deze regeling is niet bedoeld voor ouders van kinderen die wegwerpluiers gebruiken zonder een medische indicatie.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

De tegemoetkoming bestaat uit de kosten voor 10 containerledigingen per jaar. De hoogte van de tegemoetkoming is gekoppeld aan het ledigingstarief van een 140 liter container voor restafval van dat kalenderjaar.

We bieden u ook de mogelijkheid om een gratis extra (tweede) restafvalcontainer van 140 liter aan te vragen. Dit kan via het aanvraagformulier. Deze container kunt u specifiek voor het medisch afval gebruiken.

Hoe kunt u de tegemoetkoming aanvragen?

Dit kan digitaal. U vindt het aanvraagformulier hier. Deze informatiebrief en het aanvraagformulier met een retourenvelop kunt u ook schriftelijk opvragen via onderstaande contactgegevens.

Wanneer ontvangt u de tegemoetkoming?

Na goedkeuring van uw aanvraag, wordt het éénmalig vastgestelde bedrag als totaalbedrag naar u overgemaakt. U ontvangt de tegemoetkoming over het kalenderjaar waarin deze is aangevraagd (datum zoals is aangegeven op het aanvraagformulier). Een goedgekeurde aanvraag is 1 jaar geldig. Daarna stopt de tegemoetkoming en kunt u de tegemoetkoming zelf opnieuw aanvragen.

Ontvangt u een tegemoetkoming en uw situatie verandert tussentijds (bijvoorbeeld geen of nauwelijks medisch afval), dan verwachten wij van u dat u dit bij de gemeente aangeeft.

Tot wanneer kunt u een aanvraag indienen?

Dit kan het gehele kalenderjaar tot uiterlijk 1 december.

Wilt u meer informatie?

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0493-38 77 11  op werkdagen tijdens openingstijden. Of stuur een e-mail naar info@deurne.nl o.v.v. tegemoetkoming medisch afval.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties