Eigen bijdrage


Voor de meeste voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. U betaalt uw eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). Het CAK berekent de eigen bijdrage op basis van uw inkomen en vermogen, de samenstelling van uw huishouden, uw leeftijd en de kosten van uw voorziening.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties